Att lämna uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att vi ska kunna kontakta dig. Administratör för personuppgifter är Cloudity sp.z o.o. med huvudkontor i Warszawa (00-640), ul. Mokotowska 1, med följande identifikationsnummer: NIP: 951-23-79-071, KRS: 000005582, REGON: 147192818. I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: contact@cloudity. global. Uppgifterna kommer att behandlas för ändamål som följer av de berättigade skäl som eftersträvas av administratören, det vill säga för direktmarknadsföringsändamål avseende erbjudandet från Cloudity sp.z o.o. Varje person har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätta dem, radera dem, invända ellr begränsa hur data behandlas samt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet. Dina personuppgifter kommer att behandlas tills samtycket dras tillbaka. I frågor som gäller personuppgifter, vänligen kontakta oss på: contact@cloudity.global. Mer information kan hittas i integritetspolicyn.