Tillhandahållandet av uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för kontaktens syfte. Personuppgiftsansvarig är Cloudity sp. z o.o. med säte i Warszawa (00-640), Mokotowska 1 St., NIP: 951-23-79-071, KRS: 000005582, REGON: 147192818. I frågor som rör personuppgifter, vänligen kontakta oss på: contact@cloudity.global. För mer information se vår Privacy Policy.